Over MNCF

 

Wie en wat is Maarten’s New Challenge Foundation?

Nadat ik mijn passie teruggevonden heb in het handbiken kwam ik erachter dat het leven niet ophoudt met een beperking! Natuurlijk wil iedereen het anders en het allerliefste gezond zijn maar het leren leven met, en accepteren van je beperking is een heel proces met veel ups en downs.

Ik ben daarom een Foundation gestart om allereerst te kunnen voorzien in de hoge kosten van de aanschaf van de juiste handbike om zo deel te kunnen nemen aan de sportevenementen en wedstrijden die ik allemaal nog wil meemaken.  Maar ook de hoge kosten die deze evenementen en wedstrijden met zich meebrengen, hierbij te denken aan medische keuringen, inschrijvingskosten, transportkosten ed.  Maar zeer zeker ten tweede om mensen die net zoals ik van het ene op het andere moment geconfronteerd worden met een nachtmerrie te ondersteunen, en te voorzien van relevante informatie om ze verder te kunnen helpen op de moeilijke weg die zij nog zullen moeten gaan. En vanzelfsprekend hoop ik hen net zo enthousiast te maken over het handbiken en eventueel andere sporten.

Hieronder zijn de doelen van mijn Stichting nogmaals aangegeven:
– het inzamelen van gelden ten behoeve van de aanschaf van een handbike
en aanverwante artikelen/diensten om deel te kunnen nemen aan
sportevenementen/wedstrijden nationaal en internationaal.
– het toekennen van een tegemoetkoming in de hoge kosten die deelname aan
deze evenementen en wedstrijden als in de vorige alinea bedoeld met zich
meebrengt. Zoals daar onder andere zijn alle verplichte noodzakelijke
medische keuringen, aangepast vervoer, verblijf en aanpassingen /
onderhoud van het sportmateriaal welke door niet door derde(n) wordt
vergoed.
– Ik wil mezelf in zetten voor personen die in een complete dan wel incomplete
dwarslaesie hebben ten gevolge van een ziekte of ongeval. Ik wil hen
informeren en adviseren in de ruimste zin van het woord
– Graag wil ik sportmaterialen beschikbaar stellen aan personen met een complete
dan wel incomplete dwarslaesie om deze personen eveneens kennis te laten
maken met alle mogelijkheden voor aangepaste sporten en dag invullingen
om het leven met een handicap enigszins draaglijk te kunnen maken.
en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan
zijn.

Wie helpt mij om deze doelen te bereiken???